Fællesarrangementer i Haandbryggerlauget

For tiden kører Brygskolen.

  • Start d. 6. september 2017
  • 1. smagsaften (alle medlemmer er velkomne til smagning fra kl 20.00) 11. oktober
  • 2. smagsaften (alle medlemmer er velkomne til smagning fra kl 20.00) 15. november

Kommende arrangementer.

  • Besøg på “Øl-marked Aarhus. Den rå hal. Godsbanen”, Fredag 20/10
  • Deltagelser i Oktoberfest Skanderborg Bryghus, Fredag 27/10

I støbeskeen (datoer kommer)

  • Besøg hos Winthercoat
  • PubCrawl i aarhus
  • Infoaften om BeerSmith
  • Infoaften om vand/Vandbehandling
  • Haandsvendebrygger-bevis (udvalgte medlemmer)