Billeder fra laugets sommerfest

Sommer og glade medlemmer i haven
Øl på bordet
Så grilles der.
Preben
Øl diskuteres