Indmeldelse i Haandbryggerlauget
Haandbryggerlauget af 1970 flyttede i sommeren 2018 til en ny adresse.
Den nye adresse er: Gammel Mosevej 1, Laden – 8462 Harlev

Medlemskab
Haandbryggerlauget optager:

* Erfarne haandbryggere (som ikke skal oplæres).
Kan blive medlem blot ved at få en gennemgang af laugets udstyr og betaling af kontingent. Ved ønske om indmeldelse skal man indsende en ansøgning til evaluering af den stedlige bestyrelse.
Al nødvendigt udstyr og materialer forefindes i lauget. Efter endt prøveperiode kan man få adgang til nøgle/adgangskode og derved brygge når det passer bedst.

Ved ansøgning om medlemsskab brug nedenstående formular, samt vedlæg:

  • Navn & Komplet Adresse.
  • Email & Mobil nr.
  • Fødselsdato dd/mm/åå
  • Begrundelse for ansøgning, samt evt tidligere bryg-erfaring.

* Uerfarne medlemmer (SKAL gennemgå den årlige brygskole)
Kursisterne gennemgår et kursusforløb sammen med et stort hold nye bryggere og erfarne brygmestre.
Du er velkommen til at tilmelde dig vores kommende skole på: tilmelding@haandbryggerlauget.dk
(mere info her: https://haandbryggerlauget.dk/forside/brygskole/)

Alle der bor i Aarhus og omegn kan blive medlem.
(Vi har flere medlemmer der bor uden for byen, så din egen mobilitet er i virkeligheden det springende punkt).

Medlemskontingentet er pt. 500,- kr pr halvår, samt 300,- i oprettelse.
Alle materialer kan købes via Lauget eller egne kan medbringes.