“Haandbryggerlauget af 1970″

bryggerlauget lokale– er et laug af øl-entusiaster, som laver deres eget øl, kaldet for håndbryg.
Lauget laver øl fra bunden på eget udstyr, ved hjælp af forskellige råvarer.

Laugets historie
Lauget blev stiftet den 19. marts 1970, af nogle initiativrige mennesker, som havde fået den geniale ide, at bringe beboerne i det nybyggede Gellerupparken tættere sammen via håndbrygget øl.

Som formålsparagraffen i laugets vedtægter, kaldet “Skråen” siger: “formålet er at bevare og videreudvikle håndbrygningskulturen ved brygning i de af lauget indrettede lokaler, for derigennem at fremme mulighederne for godt selskabligt samvær og menneskelig trivsel.”

Lauget startede ved hjælp af lån fra forskellige afdelinger i Brabrand Boligforening, mens den daglige økonomi klares dels gennem betaling af brygmaterialer og dels gennem kontigent. Det er forbudt for både lauget og dets medlemmer at sælge øllet, medlemmerne nøjes med at drikke det. Samlingsstedet er blandt andet en gammel ombygget hestestald i Tousgården, hvor medlemmerne selv har indrettet kogerum, kølerum, ølsmedie, laugsstue og køkken. Medlemmerne kan efter endt prøveperiode modtage en nøgle og selv bestemme hvornår de vil brygge. Og derudover er der en række fællesarrangementer og Laugsaftener, som samler medlemmerne.
En aktiv intern Facebookgruppe findes også, hvor udveksling af opskrifter, brygaftaler og materialer deles.

Lokaler
De oprindelige lokaler emmer af historie… og der er alt hvad man har brug for til at lave sin egen bryg.
Udover en meget hyggelig gårdhave som vi deler med Afd. 5 i Brabrand Boligforening, har vi den gamle hestestald, som er bryggeriets kerne. Her står gryder, potter og Brewsteranlæg til selve brygningen.
Derudover findes der et stort kølerum hvor man kan gære pilsner og henstille junger & fustager med brygget øl.
Der er et lager med forskellige malter og maltkværn og køleskab med gærtyper og krydderier.
Desuden findes der et værksted, så man kan arbejde med sine egne fustager/ventiler mv.
På førstesalen findes Laugets samlingsrum. Her er en stor bar med tappehane, så man kan tilkoble sit eget øl fra kølerummet. Der er borde til møder og afslapning og her bliver Laugsaftenerne og ølsmagningerne afholdt.
Stedet bliver også flittigt benyttet til andre ølarrangementer og fester, samt medlemmernes egne fødselsdage m.v.

Udvikling af ølbrygning
Hvis man er dygtig nok til at brygge håndbryg, kan man få cetifikat som Håndsvendebrygger af Nordisk Haandbryggerakademi. Hvis øllet godkendes af laugets medlemmer, er der senere mulighed for at lave en disputats og blive Underhåndsbrygmester.

Kommunikation
Haandbryggerlauget har siden 1992 med jævne mellemrum udgivet medlemsbladet “Håndbryggeren”.
”Håndbryggeren” har tidligere fortalt løst og fast om aktiviteter i lauget og interessante og berusende historier fra øllets verden, men i dag bruges Laugets hjemmeside og den interne & offentlige Facebookgruppe i stedet for.

Antal medlemmer
Lauget har for tiden ca. 80 husstandsmedlemmmer i et jævnt aldersspektrum fra “ung til gammel”. En lille del af medlemmerne er Æresmedlemmer, hvilket sker efter 25 års medlemsskab. Hvert år vækster Haandbryggerlauget med 30-45 nye bryggere via Brygskolen, samt en håndfuld erfarne bryggere, som finder vej til fællesskabet. Der er også et naturligt frafald på grund af fraflytninger mv, men på trods af frafaldet er foreningens medlemsbase alligevel i kraftig netto-vækst og bestyrelsen har derfor stort fokus på vedligehold og udvikling af Laugets materiel.

I de 48 år lauget har eksisteret har der været godt 800 medlemmer, og der er brygget over 10.000 junger øl, svarende til over 400.000 liter øl, eller over en 1,2 million flasker øl.

Velkommen til Haandbryggerlauget