Bestyrelsen:

 • Oldermand                   Lars Stenholt Kirkegaard
 • Laugsmester                Søren Holm Poulsen
 • Oldgeselle                    Jakob Stampe
 • Skaffer                          Malene Svejstrup
 • Skriver                          Mark Henriksen
 • Ølsmed                        Henning Lorenzen
 • Ceremonimester          Michael A. Larsen

Suppleanter:

 • Sine Fredsted From
 • Rune Vestergaard
 • Henning Lorenzen
 • Thomas Engsig-krarup


Kontaktinfo for eksterne henvendelser, medlemsskab & kursus:

Oldermand, Lars (26303015) kontakt@haandbryggerlauget.dk
Ved skriftlige henvendelser benyt kontaktformular.

Kontaktinfo til Oldgeselle (fakturaer til Lauget/regnskab)
Oldgeselle, Jakob: oldgeselle@haandbryggerlauget.dk
Ved skriftlige henvendelser benyt kontaktformular.